در مسیرِ شدن

أَلا بِذِکرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُلُوبُ

۷ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

آرام تر چنگ بزن دل ریش را...

چنگی به دل نمیزنند
نوشته های ریش من
یاکه صدای چنگ هم
به گوش ما نمیرسد...
+ریش:مجروح، زخمی
۳۰ تیر ۹۴ ، ۰۴:۴۵ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ف.ع

دم صبح، دم غروب، دم چای، دم در...دم، باز دم؟

باید میشد از تمام احساس ها نوشت

باید میشد اما

احساس هایی هستند

که به سنگینی یک خواب عمیق دم صبح

نفس گیرند

آدم خواب دیده ای؟

آدم خواب دیده ای دم صبح؟

که چه آرام

نفس میکشد؟

آدم خواب دیده ای؟ 

آدم خواب دیده ای دم صبح؟ 

روح در کالبدش نیست...

آدم خواب دیده ای؟ 

آدم خوا...مرا دیده ای؟

+آدم خواب که اگر روح داشت، مینوشت...

۱۶ تیر ۹۴ ، ۰۰:۰۰ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ف.ع

متمایل به سفید

کمرنگ میشوم
کمرنگ تر...
مثل پرده ای که رو به آفتاب
رنگ باخت
۱۲ تیر ۹۴ ، ۰۱:۴۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ف.ع

delete all

باید آتش زد
تمام خاطراتی که
بیهوده' با ارزش' خطاب شدند
۱۰ تیر ۹۴ ، ۱۲:۲۱ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ف.ع

لطمه

هیچ وقت
از
هیچ کس
هیچ توقعی
نداشته
باشید

۱۰ تیر ۹۴ ، ۰۲:۰۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ف.ع

این پست:

حذف شد!

۰۳ تیر ۹۴ ، ۰۲:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۲
ف.ع

واژه ها هیس و چشم ها خیس!

سکوت...

عجب واژه ی ست سکوت

عجب واژه ی مبهمی ست سکوت

آنجا که نمیدانی

سکوت را به چه تعبیر میتوان کرد

عجب واژه ای ست سکوت

عجب واژه ی آشنایی ست سکوت

آنجا که نمیدانی 

واژه ها از برای چه سکته کرده اند!

عجب واژه ای ست سکوت

عجب واژه ی بی رحمی ست سکوت

سکوت...

+و "سکوت "هارا "بم" میزد تار...

۰۱ تیر ۹۴ ، ۰۲:۵۳ ۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
ف.ع