من
نه دلتنگ کودکی‌ از یاد رفته‌ام
نه نگران آینده نامده
من
امروزم
            حالم
                     هجده‌م...+میدونم قرار بود ننویسم تا کنکور
اما باید ثبت میشد این هجده سالگیِ عزیز :)
++هویتمان حقیقی بود
حقوقی شد!
+++ هویت حقوقی :دارای حقوق درجامعه! مثل حق رای، حق گرفتن گواهینامه و امثالهم؛ درکل، به حساب آمدن در میادین اجتماعی!
(البته این یک تعریف ساختگی ست!)

++++ممنون که بودید و حالم را پرسیدید این چند وقت :))