مثل رد پاى گرگى زخمى
لابه لاى برف ها
که به دنبال طعمه میدود
خون بارم و پُر از عبور...


+تنها آنانى که مینویسند براى کشتار،سلاح بر زمین میگذارند...!