هیچ نعمتی مهم تر از سلامتی نیست
تاکید میکنم
"هیچ" نعمتی...
+هیچوقت آن دسته از بلاگر هایی که جواب نظرات وبلاگشان را نمیدهند درک نکردم :|
++منظور شخص خاصی نیست...به طور کلی