گفت حاضری مثل من از عزیزات بزنی واسه چیزی که میخوای؟!
+این وبلاگ و خواننده‌هاش برای من خیلی عزیزن، نوشتن هم
اما...
++ :(
+++ این وبلاگ تا کنکور ۹۶ به روز نخواهد شد...