وقتی صبح زود بیدار شدید و میخواید شروع کنید به درس خوندن و میرید از توی کتابخونه اتاقتون کتاب بردارید، درست همون وقتی که سرتونو میارید بالا و با کارگر روی داربستِ ساختمونِ در حال ساختِ کناریتون چشم تو چشم میشید که به جای کار داره بِر و بِر شمارو نگاه میکنه، چه حسی بهتون دست میده...؟!+ آفتابو پشت پرده زندونی کردم، به حال دنیامون تاسف خوردم و نخ به نخ "سر درد" کشیدم...
++تازه امروز به طبقه همسطح ما رسیدن