یعنی نفرت انگیزترین دخترا، اونایین که وقتی سینگلن تو استاتوسا و کپشنا و پروفایلاشون مینویسن:
پدر تو تنها مرد زندگیمی!
+ عزیزم من جای پدرت بودم اون گوشیو ازت میگرفتم که دقیقا بفهمی تنها مرد زندگی یعنی چی :|