[رفته یکی از لباسای بلند منو پوشیده]
+ ببین عروس شدم خاله(چون تفاوت سنی زیادی داریم به من میگه خاله)
- به به، حالا عروس شدی که چی بشه؟؟
+ که آقای داماد بهم افتخار کنه!

+ چهار سالشون هست ایشون :|