حرف‌ها بیهوده بر زبانم جاری میشوند
وقتی که تنها
به زمین می‌افتند و
گل‌های قالی را آبیاری میکنند
انگار که هرگز
سر تمام شدن نداشته باشند
اشک‌ها...
+ حرف آدمارو زمین نندازید... هر آدمی به اندازه خودش ارزشمنده...