میشه بگید بیشتر چه مباحثی برای امتحان آیین‌نامه مهمه؟؟ :)

+ البته به جز تابلوها و حق‌تقدم!
++ یعنی باید شش فصل و به عبارتی دویست صفحه رو بخونم؟! :|