بر من بِوَز
انگشت هایم را بگیر
و به سان قاصدکی
در خود به پروازم درآور
و به ریشه ها
که با خاک درآمیخته‌اند
بگو
دل‌کندن
آغاز رهایی ست...+ خیره‌ام به قاصدک، این گیاه غریب، که پس از مرگ به راه می‌افتد
معین دهاز
++ پیشنهاد : کتاب «من پیش از تو» - جوجو مویز