دخترم
پیش از هرچیز
به تو خواهم آموخت که
چشمان خوشحالی‌ات را
بر دهان هیچ‌کس ندوزی
بلکه
قادر باشی به تنهایی لبخند را
بر زندگی‌ات بپاشی
وامدار خویش باشی و
برای اجی مجیِ فرشته‌ آرزوها
روزهایت را به بادِ انتظار ندهی
زیبا
تو خود
رنگین کمان باش و
پس از ابرهای دلگیرِ باران‌زا
به سیاه و سفید آسمان
رنگ ببخش
تا مردم
پشت به آفتاب
تنها نظاره‌گر تو باشند...