هر لحظه
جنایتی بزرگ
میان جملات
درحال شکل‌گیری ست
و مجرمان
که تنها سلاحشان
کلمات است
بی سروصدا و خون‌ریزی
بنگ بنگ
آدم ها را
از پا در‌می‌آورند...