آنجا که واژه ها
از سر انگشتانم
به طغیانِ جاودانگی
برمیخیزند
تو
آن ساحلِ آرامشی...
+ چهارساله شدیم :)
++ ممنون از همه شمایی که هستید :) چه با دنبال کردن، چه با سر زدن، چه با نظر گذاشتن، چه با رای موافق/مخالف و یا هرطور دیگه :))