شب
چرا می‌کُشد مرا؟
تو نشسته‌ای کجای ماجرا؟
++ عمر، همه لحظه‌ی وداع ست...