کلا بیخیال تم صورتی بشم بهتره فکر کنم D:
+ باور بفرمایید تصویری که انتخاب می‌کنم با تصویر خروجی صد و هشتاد درجه تفاوت داره :|