+ کجایی دَن؟
- اینجا
+ چه زمانی؟
- الآن 
+ تو چی هستی؟
- همین لحظه 

+ این فیلم را حتما ببینید
++ تغییر عنوان وبلاگ :)

(رجوع شود به این پست